Surse de finanțare a economiei sociale

Surse de finanțare a economiei sociale

  Social Finance IFN SA – istituţie financiară nebancară care finanţează întreprinderile sociale Potrivit studiilor recente privind dinamica economiei sociale în România, accesul la finanțare constituie principalul obstacol în calea dezvoltării întreprinderilor sociale. Iniţiativele unor instituţii ale sitemului bancar sau ale societăţii civile vin în întâmpinarea nevoilor reale şi urgente ale unui domeniu de activitate chemat, potrivit legii, să servească interesul general, interesele unei colectivități şi/sau interese personale nepatrimoniale. Astfel, BCR vine în întâmpinarea sectorului economiei sociale prin intermediul Social…

Economia socială în domeniul educației

Economia socială în domeniul educației

Cooperativele de elevi din Germania   Cooperativele de elevi sau “Schülergenossenschaften” sunt entităţi speciale pentru învățământul secundar inspirate de adevăratul model de cooperative german și care funcționează în conformitate cu normele și principiile acestuia.   Promovarea cooperativelor de elevi  se bazează pe standarde recunoscute la nivel internațional privind identitatea, valorile și principiile cooperării, cum ar fi adeziunea voluntară, procesul decizional democratic, solidaritate, partajarea riscurilor și a responsabilități față de comunitate. Activitățile lor sunt variate, de exemplu catering, vânzarea de produse…

Se lansează Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru economia socială

Se lansează Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru economia socială

Joi 16 decembrie 2021, Comisia Europeană va prezenta un nou plan de acțiune pentru sprijinirea economiei sociale. Prin acest plan de acțiune, Comisia Europeană dorește să propună un set coerent de măsuri pentru a crea condiții favorabile care să permită economiei sociale să-și valorifice potențialul și să contribuie la o creștere echitabilă, durabilă și favorabilă incluziunii.   Planul de actiune 2022-2026 este rezultatul unei ample consultari publice, în cadrul căreia cetățenii și părțile interesate au fost invitate (de la 1…

Raportul UNRISD privind politicile publice locale în favoarea economiei sociale

Raportul UNRISD privind politicile publice locale în favoarea economiei sociale

Institutul de cercetări al Națiunilor Unite pentru dezvoltarea locală (UNRISD) a lansat rezultatele studiului intitulat „Orientări de politici publice pentru administrațiile  locale  în favoarea economiei sociale şi solidare” In concepția Națiunilor Unite, Economia socială și solidară reprezintă un catalizator puternic în dinamica  şi transformarea teritorială, capabil să aducă un răspuns inovator la actuala criză globală şi să asigure o  tranziție către o societate mai justă, mai rezilientă și mai durabilă. Implementarea întregului potențial al economiei sociale și solidare necesită, în…

Cooperativa socială „Serowa Kraina” din Polonia

Cooperativa socială „Serowa Kraina” din Polonia

Cooperativa socială Serowa Kraina este un producător de lactate situat în Rajcza, un sat din provincia istorică Polonia Mică, aproape de granița cu Slovacia. Cu sprijinul financiar acordat de Fondul național pentru antreprenoriat social (NFSE), sub forma unui credit de 22 000 EUR, cooperativa și-a dotat locul de producție cu utilaje moderne de tratare, depozitare, ambalare şi expediere a produselor lactate și modernizat și flexibilizat modul de funcționare, creând condițiile pentru o activitate eficientă economic și social. Investiția a dus…