Planul european de acţiune pentru economia socială

Planul european de acţiune pentru economia socială

Aşa cum era prevăzut în agenda europeană, Comisia Europeană (CE) a publicat pe 9 decembrie 2021, Planul european de acțiune pentru economia socială care vizează valorificarea potențialului economic a acestui sector şi creşterea contribuţiei sale la crearea de locuri de muncă, la o redresare echitabilă și favorabilă incluziunii, la o tranziția ecologică și digitală în beneficul tuturor.   Organizațiile economiei sociale sunt, aşa cum se precizează în Comunicarea CE către Parlament, Consiliul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul…