Băncile etice – o referință în finanțarea economiei sociale în Europa

Băncile etice – o referință în finanțarea economiei sociale în Europa

Federația Băncilor Etice și a Finanțării Alternative (FEBEA) a ţinut anul acest conferinţa sa anuală cu tema  “Credit și dincolo”, la Barcelona şi a reunit peste 120 de participanţi din diferite țări europene. Conferinţa a evidențiat activitatea desfășurată de finanțele etice în ultimele decenii, precum și obiectivul său de a se poziționa ca referință financiară pentru economia socială și dezvoltarea sustenabilă.

 

Potrivit afirmaţiilor președintelui FEBEA, în calitatea lor de intermediari financiari, băncile etice sunt mult mai mult decât operatori pe piața financiară, datorită faptului că funcţionează prin respectarea unor principii şi valori. Prin scopul şi modul de funcţionare, băncile etice  constituie cel mai potrivit mod de finanţare pentru a face față constrângerilor epocii actuale.

 

Reprezentantul Comisiei Europene, prezent la conferinţă preciza că: „Banca etică nu mai este o utopie, este deja o realitate. Acum este rândul administrațiilor să acţioneze. Este important să ne implicăm, nu numai la nivel local, ci la toate nivelurile administrative, încorporându-le în managementul nostru, sprijinind decisiv și fără echivoc economia socială și solidară, pentru că este cea care produce o rentabilitate socială și de mediu pentru cetățeni”.

 

Promovarea unui asemenea tip de instituţii financiare presupune consolidarea relaţiei dintre finanţele etice și politicile publice. Acestea trebuie să se concretizeze într-o mai bună colaborare  dintre serviciile bancare etice și administrațiile publice pentru a depăși neîncrederea care uneori face ca administrațiile să nu știe ce este sistemul bancar etic și cum funcționează. Participanţii au subliniat două provocări pentru sectorul finanțelor etice:

  • necesitatea de a-i spori vizibilitatea;
  • orientarea investițiilor spre tranzițiile urgente şi necesare ale epocii actuale, tranziția digitală şi tranziția ecologică.

In cadrul meselor rotunde organizate în cadrul conferinţei, au fost evocate diverse puncte de vedere privind finanţele etice, au fost prezentate o serie de iniţiative inovatoare şi experienţe practice privind instrumentele de finanţare ale băncilor etice.

 

Astfel, potrivit președintelui Fundaţiei pentru Finanţe Etice şi Solidare (Ethical and Solidarity Finance), sistemul de finanțare etică este orientat către o strategie explicită de sprijinire a desfășurării tranziției eco-sociale. El promovează activități productive utile din punct de vedere social precum şi schimbări ale modelului de consum pentru a-l face responsabil și durabil.

 

Reprezentanți ai cooperativei financiare spaniole Fiare Banca Etica, ai grupului austriac Erste și ai  cooperativei franceze Les Scop au menționat importanța sprijinirii digitalizării întreprinderilor din economia socială, precum și importanța înțelegerii problemelor locale și a găsirii partenerilor potriviți la nivel local pentru a putea dezvolta instrumente de finanțare adaptate nevoilor economiei sociale.

 

O serie de participanţi a prezentat experiențe de sprijin local care merg dincolo de simpla finanțare. Fundaţia Seira, de exemplu, și-a împărtășit experiența de a genera fonduri de investiții non-speculative pentru finanțarea unor proiecte realizate în parteneriat cu administrația publică.  Fundaţia Finanzas Eticas, a adus elemente de noutate privind finanțarea etică în domeniul educației, precum şi sprijinirea proiectelor locale, unele cu participarea administrației publice. La rândul său, Coop 57 a evocat accesul la credite din punct de vedere nebancar și a împărtășit experiența sa în achiziționarea de terenuri pentru proiecte de tip comunitar. In domeniul asigurărilor, Arç Cooperativa a atras atenția asupra importanței asigurărilor etice, având în vedere puterea sectorului asigurărilor, și a împărtășit progresele din ultimii ani legate de obţinerea propriei certificări de asigurare etică.

 

Dincolo de aceste poziţii şi experienţe individuale, toţi participanţii au subliniat importanța alianțelor și a colaborărilor dintre diverşii actori ai ecosistemului economiei sociale, precum și relevanța cunoașterii modului de identificare a nevoilor economiei sociale pentru a oferi răspunsuri adecvate.

 

Personalităţile care s-au exprimat la încheierea Conferinţei au subliniat importanţa finanţelor etice ca alternativă a modelului clasic de finanţare. Astfel, secretarul general al FEBEA, a subliniat că “Finanțarea etică este o alternativă reală, o oportunitate de a pune oamenii în centru, iar acest lucru face din sector un partener natural al celor care decid politicile “. La rândul său, președintele Fundației pentru Finanțe Etice, a scos în evidenţă funcția transformatoare a finanțelor, afirmând căfinanțarea cooperativă și transformatoare este esențială pentru construirea unor ecosisteme socio-economice favorabile incluziunii, democratice, ecologice și feministe. Este o finanţare care are ca scop principal să aibă grijă de viață și să sprijine această viață prezentă și viitoare“.

 

Sursa :

https://ripess.eu/fr/conference-annuelle-de-la-febea-a-barcelone-la-banque-ethique/