Bune practici din economia socială- Soluții pentru persoane cu dizabilități. Reciclare jucării. Formare în economia socială

Bune practici din economia socială- Soluții pentru persoane cu dizabilități. Reciclare jucării. Formare în economia socială

Fundatia Alpha Transilvană – un actor proactiv şi responsbil în serviciul comunităţii

 

De aproape 30 ani, Fundaţia Alpha acţionează în beneficiul comunităţii pentru a reda speranţa celor aflaţi în dificultate şi a îmbunătăţi viaţa membrilor acesteia. Potrivit fondatorilor „munca noastră de zi cu zi aduce cu sine optimism și sentimentul solidarității. Ceea ce facem, nu facem singuri, ci împreună cu alți oameni care au aceleași preocupări ca ale noastre”.

 

Fundaţia Alpha Transilvană a dezvoltat în ultimii ani un sistem integrat pentru asigurarea continuităţii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi la scară judeţeană / regională.

 

Cei peste 50 de angajaţi, profesionişti şi specialişti în diverse de servicii sociale, au ca ţintă calitatea prestaţiilor, ameliorarea lor continuă în corelaţie cu dinamica nevoilor. Este vorba de

  • Servicii de prevenţie şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţi;
  • Centre de zi pentru copii şi adulţi cu dizabilităţi severe;
  • Servicii ambulatorii de recuperare şi reabilitare la domiciliu pentru copii cu dizabilităţi;
  • Servicii de informare, consiliere şi medierea locului de muncă pentru adulţi cu dizabilităţi.

 

Fundaţia este cunoscută la nivel local, dar şi pe plan naţional şi internaţional, fiind afiliată unor reţele de pretigiu: EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities), Disabnet (Reteaua prestatorilor de servicii, publici si privaţi, pentru persoane cu dizabilitati din Romania), Reninco-România (Reţeaua Naţională de Informare şi Cooperare  pentru integrarea în comunitate a copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale) etc.

 

Sursa: https://www.alphatransilvana.ro/despre-noi/statut-misiune-viziune.html

 

« Rejoué » – o asociaţie recunoscută pentru reciclarea şi refolosirea jucăriilor

 

Rejoué este o asociatie franceză, creată in 2010 la iniţiativa unor părinti convinşi că “un consum diferit” este posibil, că se poate da o a doua viață jucăriilor, şi în general bunurilor de larg consum cu utilizare foarte limitată. Asociaţia „Rejoué” a fost creată pentru a exploata potențialul întregului lanț valoric de reciclare a jucăriilor, și anume colectarea, sortarea, re-asamblarea, reutilizarea (pe cât posibil) și vânzarea jucăriilor. În centrul proiectului, există, de asemenea, un obiectiv de a crea oportunități de inserţie profesională a persoanelor vulnerabile.

 

Proiectul se adresează în special femeilor, mamelor șomere, precum și tinerilor, care sunt cei mai afectați de nesiguranța locului de muncă, mai ales când au niveluri reduse de calificare și de experiență profesională. Rejoué are o importantă dimensiune de integrare profesională, printr-o activitate desfăşurată într-un mediu de lucru plăcut și de dimensiuni umane, care dă  o serie de satisfacții legate de  reciclarea și reutilizara jucăriilor. Acesta este un așa-numit proiect de “inserţie” pe o  durată variabilă în funcție de persoană, care poate merge până la maxim 24 de luni. Activitatea în cadru „Rejoué” nu se finalizează  sistematic cu o  certificare la sfârșitul prioadei de inserţie, dar permite persoanelor respective să fie implicate din nou în muncă, dându-le un impuls în cariera lor personală și profesională.

 

Factorii de succes și punctele forte ale acestui proiect sunt:

  • diversitatea de activități și de profesii oferite;
  • contribuția la crearea de locuri de muncă de viitor în domeniul reciclării și reutilizării (profesii din economia circulară);
  • sprijin social eficient;
  • formare ad-hoc dinamică: formare colectivă sau individuală, stagii etc.

 

Rejoué este o iniţiativă deosebit de inovatoare și atractivă, capabilă să reunească mulți parteneri privați și publici, precum și persoane fizice care sunt din ce în ce mai sensibile la necesitatea de a inventa modelele de viitor în economia circulară. Rețeaua Rejoué este formată din numeroși parteneri operaționali pentru recrutarea de persoane în dificultate, colectarea jucăriilor (aproximativ patruzeci de companii private, autorități locale, școli, asociații beneficiare), dar și pentru acțiuni de conștientizare a urgenţei acţiunilor de protecţie a mediului (companii private, autorități locale, asociații de educație ecologică).

 

Rejoué are un impact societal multiplu, deoarece oferă un răspuns atât în ceea ce privește formarea și sprijinul pentru inserţia profesională, pentru reciclarea jucăriilor și reutilizarea materialelor, cât şi  pentru creșterea gradului de conștientizare a populaţiei cu privire la problemele sociale și de mediu. În cursul anului 2021 au fost sprijinite 65 de persoane, au fost colectate 324 tone de jucării şi au fost  reparate şi renovate 66.000 de jucării.

 

Detaliile pot fi consultate la adresa:

https://www.avise.org/portraits/rejoue

 

Universităţile spaniole – un reper al formării şi cercetării în economei socială

 

Importanța și vizibilitatea politică a economiei sociale au crescut considerabil în ultimele decenii. Ea a dobândit o recunoaștere suplimentară prin rolul pe care l-a jucat în crearea și menținerea locurilor de muncă și în furnizarea de servicii membrilor, utilizatorilor și comunităților în timpul pandemiei de COVID-19. Într-un moment în care apelurile pentru noi modalități de a face afaceri se înmulțesc, economia socială poate oferi o bază pentru un model de afaceri care promovează incluziunea, sustenabilitatea și reziliența. Având în vedere atenția tot mai mare acordată acestui sector, sunt necesare clarificări suplimentare în ceea ce privește definirea, măsurarea, dimensiunea, impactul și potențialul dar şi limitele economiei sociale. Instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare joacă un rol cheie în clarificările concepuale şi operaţionale legate de funcţionarea şi perspectivele economiei sociale. Un exemplu în acest sens îl constituie universităţile spaniole,are organizează anual  manifestarea ştiinţifică intitulată « Saptamâna economiei sociale ». Ediţia 2022, care a avut loc în perioada 21-31 martie, a reunit 36 de universităţi precum şi institute şi alte structuri de cercetare, naţionale şi internaţionale. Programul acestui eveniment a fost foarte bogat şi variat, cu scopul de a face cunoscută intensa activitate academică de formare și de cercetare în domeniul cooperativelor, societăților mutuale, întreprinderilor sociale și al celui de-al treilea sector de acțiune socială.

 

Săptămâna academică a economiei sociale este organizată de CIRIEC-Spania (Centrul internaţional de cercetare şi informare privind economia publică, socială şi cooperativă) şi de ENUIES, reţeaua centrelor și institutelor de cercetare în economie socială. Acestea organizează, printre altele, conferințe, mese rotunde, prezentări de publicații și rezultate ale proiectelor de cercetare, seminarii, ateliere de lucru sau cursuri de formare specifice. Prin aceste activități, economia socială este „dezvăluită” Universității și invers, Universitatea arată ce se face în sălile de clasă și în laboratoarele sale în favoarea economiei sociale

 

Săptămâna economiei sociale din acest an a avut şi rolul de a pregăti cel de-al 33-lea Congres Internațional al CIRIEC privind economia publică, socială și cooperativă, care va avea loc în perioada 13-15 iunie la Valencia. Congresul este organizat de secția spaniolă a CIRIEC în colaborare cu CIRIEC International și cu participarea cercetătorilor și profesorilor din rețeaua ENUIES.

 

Informaţii suplimentare :

https://docs.google.com/forms/d/e/

 

 

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *