Carta albă a incubatoarelor şi acceleratoarelor de economie socială

Carta albă a incubatoarelor şi acceleratoarelor de economie socială

Agenţia de inginerie pentru un altfel de antreprenoriat” (AVISE) a publicat la începutul  pe 01 aprilie 2022 «Carta albă a incubatoarelor şi acceleratoarelor de economie socială», care prezintă interesul major al acestor structuri pentru dezvoltarea întreprinderilor şi inovaţiei sociale în teritoriu.

 

Carta începe printr-o pledoarie privind rolul întreprinderilor sociale, care inventează și implementează soluții ingenioase pentru a face modurile noastre de producție, de consum și de distribuție mai responsabile. Prin acţiunile specifice pe care le desfăşoară, ele contribuie la o tranziție ecologică și solidară spre o economie rezilientă, teritorializată și favorabilă incluziunii în toate sectoarele de activitate: agricultură, alimentaţie, cultură, energie, mediu, mobilitate, sănătate, educație etc.

 

Sprijinirea proiectelor iniţiate de întreprinderile sociale, în special în faza lor de creare şi lansare, este o pârghie crucială pentru a le asigura succesul. Acest sprijin este furnizat de incubatoarele și acceleratoarele de economie socială, care-i ajută pe antreprenori să construiască un model economic și de guvernanță în serviciul scopului lor social, îi acompaniază în postura lor antreprenorială și le pune la dispoziţie informaţii pentru o mai bună cunoaștere a actorilor și a nevoilor teritoriului în care acţionează. Incubatoarele și acceleratoarele de economie socială mobilizează surse externe pentru a-i finanţa pe iniţiatorii de proiecte şi a elimina această barieră care blochează nenumărate iniţiative. Astfel, ele permit tuturor iniţiatorilor, indiferent de faza de viaţă a proiectului, de  experiența profesională și de veniturile lor, să-şi concretizeze ideile și să creeze întreprinderi de economie socială. În plus, incubatoarele și acceleratoarele de economie socială participă direct la dezvoltarea durabilă a teritoriilor. Acestea nu numai că răspund exigenţelor dezvoltării locale (revitalizare și atractivitate, tranziție ecologică, mobilizarea cetățenilor etc.), dar participă și la construirea de noi sectoare de activitate în teritoriu.

 

Incubaroarele şi acceleratoarele nu acţionează singure. Ele stimulează cooperarea inovatoare între diverşi actori pentru a face față provocărilor majore, sociale și de mediu cu care se confruntă societatea actuală. Cooperarea cu actorii publici și privați, fie ei financiari sau operaționali, este esențială pentru sustenabilitatea și dezvoltarea incubatoarelor şi acceleratoarelor, și, indirect, pentru emergenţa şi dezvoltarea întreprinderilor sociale.

 

Carta este structurată în patru părţi : primele două prezintă obiectivele şi mizele incubatoarelor şi acceleratoarelor de economie socială, partea a treia detaliază expertiza specifică mobilizată de acestea şi pusă la dispoziţia iniţiatorilor de proiecte sociale, iar cea de-a patra enumeră modalităţile concrete de cooperare cu incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri pentru a dezvolta inovaţia socială în teritoriu.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa:

https://www.avise.org/

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *