CARTECO-întreprinderi sociale în domeniul economiei circulare

CARTECO-întreprinderi sociale în domeniul economiei circulare

Camera franceză de economie sociala şi solidară (ESS-France) împreună cu șapte Camere regionale de economie socială şi solidară au lansat o hartă interactivă (CARTECO) pentru a identifica structurile economiei sociale și solidare care acționează în tranziția ecologică. Această hartă constituie o referință privind implicarea economiei sociale la nivel teritorial în procesul de trecere de la modelul liniar de dezvoltare, la cel circular, la rolul său cheie în conștientizarea şi crearea unei dinamici colective de schimbare.

 

In aceasta primă fază sunt integrate numai întreprinderile care realizează activități de prevenire şi gestionare a deșeurilor, urmând să fie conectate ulterior structurile care lucrează în alte sectoare de activitate ale tranziției ecologice, cum ar fi agricultura durabilă, tranziția energetică, mobilitatea durabilă și educația de mediu. Identificarea întreprinderilor de economie socială se realizează, în special, prin colectarea de informații privind: datele generale ale structurii, cifra de afaceri, activitățile de economie circulară, tipurile de produse sprijinite de structurile de reutilizare, cantitățile colectate și reutilizate etc.

 

În conformitate cu Legea franceză privind lupta împotriva risipei şi economia circulară din 2020, este esențial să se poată poziționa activitățile desfășurate de structurile de economie socială (SES), în special în contextul restructurării sectorului de reutilizare a  diferitelor materiale recuperate. Identificarea SES în funcție de activitățile desfășurate contribuie la facilitarea cooperării între ele şi cu alte părți interesate (stakholderi). De altfel proiectul CARTECO este rodul colaborării unei multitudini de actori : agenții naționale (Agence de la transition écologique, Agence Française de Développement etc), prefecturi, primării, asociații şi fundații, instituții de învățământ şi cercetare, întreprinderi publice si private. Varietatea de parteneri se regăsește în diversitatea de surse de finanțare mobilizate de proiect. Impactul la termen este previzibil, Franța fiind una dintre țările europene cele mai avansate în procesul de tranziție, atât la nivel legislativ, cât şi operaţional.

 

Sursa :

https://carteco-ess.org/qui-sommes-nous

https://carteco-ess.org/annuaire#/carte/@46.51,3.21,5z?cat=all

LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Legea privind lupta împotriva risipei şi economia circulară), https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759;

 

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *