Ce înseamnă șomajul tehnic și care sunt condițiile în care se acordă?

Ce înseamnă șomajul tehnic și care sunt condițiile în care se acordă?

Fundamentul șomajului tehnic se regăsește în Codul Muncii, Art. 52, alin. 1, lit. C și alin. (3) și Art. 53 și reprezintă o modalitate de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, măsură care vine în sprijinul acestuia în caz de dificultate din motive economice sau de natură similară. Astfel, șomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă.

Angajatorul poate suspenda contractul individual de muncă „în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare” ( Art. 52, alin. 1, lit. C ). În această situație angajatorul are 2 opțiuni, în funcție de durata reducerii/ întreruperii activității.

Reducerea/ întreruperea activității pentru o perioadă de până la 30 de zile lucrătoare

În perioada de suspendare a CIM-ului pentru motivele enumerate mai sus, “salariații implicați în activitatea redusă sau întreruptă beneficiază de o indemnizație, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 52, alin. (3)” (Art. 53, alin. (1) ) – cazul salariaților care nu desfășoară activitate.

Reducerea/ întreruperea activității pentru o perioadă ce depășește 30 de zile lucrătoare

În cazul reducerii sau întreruperii activității pentru o perioada mai mare de 30 de zile lucrătoare, “angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situației care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz” (Art. 52, alin. (3) )

Notă: Art. 53, alin. (2): “Pe durata reducerii și/sau întreruperii temporare prevăzute la alin. (1), salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității.”

Nu este necesar ca toți angajații să intre în șomaj tehnic, rămânând la dispoziția angajatorului să decidă persoanele în cauză. Vor fi suspendate contractele angajaților care nu mai desfășoară activitate, durata suspendării fiind stabilită de angajator în funcție de perioada cât persistă dificultățile întâmpinate.

Pentru indemnizația plătită pe perioada în care salariații au contractele individuale suspendate pentru șomaj tehnic, se calculează, rețin și virează toate contribuțiile sociale aferente veniturilor salariale, cu excepția contribuțiilor la sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Întrucât, în perioada în care se acordă indemnizația de minimum 75% din salariul de bază, contractele individuale de muncă sunt suspendate,  nu se datorează contribuțiile la sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Documente necesare:

După ce s-a aprobat întreruperea temporară a activității, suspendarea contractelor individuale de muncă trebuie dispusă printr-o decizie individuală pentru fiecare salariat care trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • antetul unității;
 • numărul și data emiterii;
 • numele și prenumele reprezentantului legal;
 • motivarea suspendării contractului;
 • temeiul legal (art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii);
 • data la care se dispune măsura;
 • perioada pentru care se dispune;
 • numele și prenumele salariatului și locul său de munca;
 • modul în care se comunică reluarea activității;
 • termenul în care trebuie să se prezinte salariatul pentru începerea lucrului;
 • instanța la care poate fi atacată decizia.

Această decizie va sta la baza efectuării înregistrărilor în registrul general de evidență a salariaților.

Conform Art. 3, alin. (2), lit. o), coroborat cu Art. 4, alin. (1), lit. e) din HG Nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (Revisal), perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/datei încetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.

Decizia de suspendare a CIM-ului fundamentată pe art. 52, alin. 1, lit. c) din Codul Muncii, trebuie astfel înregistrată în Revisal cel târziu cu o zi înainte de data suspendării contractului.

O alternativă la suspendarea CIM-ului la care poate apela angajatorul o reprezintă acordarea de zile libere plătite. Conform Art. 122, alin. (3) din Codul Muncii “În perioadele de reducere a activității angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vro fi prestate în următoarele 12 luni.”

Prin această modalitate, angajatorul acordă salariaților, în avans, zile libere plătite, în cazul în care nu desfășoară într-o anumită perioadă activitate care să necesite prezența salariaților, urmând ca ulterior să desfășoare munca suplimentară care să se compenseze în următoarele 12 luni. Prin urmare, angajatorul acordă mai întâi zile libere, în contul cărora va fi efectuată, în viitor, munca suplimentară.

Această măsură necesită însă acordul salariatului, dat fiind faptul că ar fi pus în situația de a compensa cu ore suplimentare, angajatorul neputând imputa salariatului prestarea acestora fără acordul lui.

Salariații care beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic nu o pot cumula cu ajutorul de șomaj. Doar în situația în care raportul de muncă încetează pe durata șomajului tehnic, din motive ce nu țin de persoana salariatului, pot solicita ajutor de șomaj.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *