Declarația  Summit-ului european privind economia socială

Declarația Summit-ului european privind economia socială

Summit-ul european privind economia socială, organizat în luna mai de orașul Mannheim în parteneriat cu Comisia Europeană și cu sprijinul Ministerului Federal german pentru Familie, Persoanele în Vârstă, Femei și Tineret, a reunit peste 3.000 de participanți. Principalele contribuții ale Summit-ului sunt sintetizate în “Declarația de la Mannheim privind economia socială, care cuprinde un ansamblu de măsuri concrete de valorificare a potențialului economiei sociale în Uniunea europeană. Principalele măsuri propuse în această declarație vizează:

Cadrul juridic și reglementar, care (…) trebuie să emeargă din mediile naționale și locale în care își desfășoară activitatea întreprinderile și organizațiile din economia socială (…);

– Asigurarea condițiilor pentru creșterea vizibilității economiei sociale, sensibilizarea şi recunoașterea publică a contribuției economice şi sociale a organizațiile de economie socială și întreprinderile sociale;

– Accesul la finanțare, la investiții şi la relansare, prin acțiunea actorilor (…) din domeniul politicilor publice de la diferite niveluri de guvernanță care ar trebui să dezvolte instrumente adecvate, atât în ceea ce privește cererea, cât și oferta, pentru a crea un mediu financiar integrat (…);

– Accesul mai bun la piețe, prin (…) promovarea colaborării dintre organizațiile de economie socială și întreprinderile din toate țările și sectoarele, (…) promovarea achizițiilor publice responsabile social,  (…) formarea și schimbul de bune practici în Europa;

Inovarea socială, prin (…) identificarea și punerea în aplicare a inovării sociale și a modalităților alternative de organizare a activităților economice;

– Formarea, educația și dezvoltarea forței de muncă, prin promovarea modelelor economiei sociale, prin (…) predarea lor în școli de la toate nivelurile (primar, secundar, universitar) pentru a construi competențe, a consolida abilitățile și a se asigura că tinerii sunt pregătiți pentru cariere în domeniu;

Sănătatea, prin crearea condițiilor care (…) să permită organizațiilor economiei sociale și întreprinderilor sociale să devină un pilon al noii Uniuni Europene a Sănătății;

Strategiile politice, prin (…) pregătirea elaborării politicilor publice (…) în strânsă cooperare cu actorii din economia socială, pentru o mai mare coerență a politicilor și o mai mare eficacitate.

Această declarație va contribui la pregătirea Planului european de acțiune pentru economia socială, ce urmează a va fi lansat în 2021 și a inițiativelor din cadrul strategiei Uniunii Europene pentru IMM-uri.

 

Sursa:

https://www.euses2020.eu/wp-content/uploads/2021/05/Mannheim-Declaration.pdf

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *