Economia circulară în industria textilă și a încălțămintei-Studiu de caz

Economia circulară în industria textilă și a încălțămintei-Studiu de caz

Asociația procesatorilor și comercianților de îmbrăcăminte de ocazie – actor chei al industriei textile circulare din Bulgaria

 

Tranziția spre modelul circular este o prioritate europeană, chiar dacă ritmul şi sectoarele privilegiate diferă de la o țară la alta. Bulgaria şi-a focalizat eforturile spre industria textilă şi de încălțăminte, unde nevoile sunt importante.

Producția de textile se situează pe locul patru în lume în ceea ce privește consumul de resurse și de apă, pe al doilea loc în ceea ce privește utilizarea terenurilor și al cincilea în ceea ce privește emisiile de carbon generate. În medie, un cetățean european consumă 26 kilograme de textile pe an. În același timp, la nivel mondial mai puțin de 1% din textilele sunt reciclate în textile noi.

 

In 2020, în Bulgaria au fost prelucrate peste 300.000 de tone de îmbrăcăminte și încălțăminte veche, urmare a puternicei mobilizării a unui număr mare de stakeholderi : sectorului privat, a administrația publice locală, societatea civilă etc.  Fiecare aceștia contribuie în mod responsabil la realizarea unor activității specifice ale lanțului de valoare.

 

Un rol important în acest proces îl joacă Asociația procesatorilor și comercianților de îmbrăcăminte de ocazie. Asociația reunește 48 de procesatori şi este membră a Camerei de comerț a Bulgariei, a Confederației Europene a Industriilor de Reciclare (EuRIC) şi a Biroului Internațional de Reciclare (BIR). Ea asigură în jur de 5000 de locuri de muncă în capitală şi în alte centre industriale de pe teritoriul bulgar. Anumiți operatori, cum ar fi Tex-Aid, sau Texcycle, sunt filiale ale unor grupuri transnaționale cu experiență în colectarea, tratarea și reciclarea produselor textile și a încălțămintei potrivit standardelor internaționale de calitate.

 

Colectivitățile teritoriale sprijină acțiunea sectorului privat prin organizarea punctelor de colectare (dotarea cu containere speciale), iar asociațiile din domeniu organizează sistematic campanii de sensibilizare a publicului cu privire la beneficiile utilizării depline a acestei resurse.

 

Dar, în ciuda rezultatelor obținute, sectorul se confruntă cu o serie de dificultăți. O analiză mai aprofundată scoate în evidență şi o slăbiciuni, legate în special de faptul ca cea mai mare parte a produselor tratate provin din import, capacitatea internă de colectare fiind încă insuficientă.

 

In ciuda constrângerilor, dinamica amorsată este promițătoare din perspectiva realizării obiectivelor Noului plan european privind economia circulară.

 

Sursa :

https://www.euric-aisbl.eu

https://artshc.org/

https://texaidbg.texaid.com/bg/nachalo.html

https://texcycle.com

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *