Economia socială în domeniul educației

Economia socială în domeniul educației

Cooperativele de elevi din Germania

 

Cooperativele de elevi sau “Schülergenossenschaften” sunt entităţi speciale pentru învățământul secundar inspirate de adevăratul model de cooperative german și care funcționează în conformitate cu normele și principiile acestuia.

 

Promovarea cooperativelor de elevi  se bazează pe standarde recunoscute la nivel internațional privind identitatea, valorile și principiile cooperării, cum ar fi adeziunea voluntară, procesul decizional democratic, solidaritate, partajarea riscurilor și a responsabilități față de comunitate. Activitățile lor sunt variate, de exemplu catering, vânzarea de produse locale, organizarea de cursuri de informatică pentru persoanele în vârstă etc. Elevii, din diferite categorii de vârstă și clase, se ocupă se toate aspectele legate de organizarea și gestionarea cooperativei.

 

Cooperativele de elevi sunt monitorizate, încă din momentul creării, de o cooperativă clasică, ca partener local şi sunt auditate în fiecare an de către o federație cooperativă. Acesta le ajută la dobândirea de competențe conceptuale și structurale, la cunoașterea lumii economice reale, la consolidarea competențelor de bază, precum și la îmbunătățirea maturităţii personale și sociale.

 

In ce priveşte organizarea şi guvernanţa, toate cooperativele de elevi trebuie să aibă cel puțin șapte membri, un statut, un consiliu de administrație și un consiliu de supraveghere, fiecare cu sarcini clare, bine definite. Ele trebuie să organizeze cel puțin o adunare generală pe an, la care membrii discută raportul anual și situațiile financiare, aleg membrii consiliului de administrație și decid cu privire la utilizarea oricărui excedent  obţinut. Ca regulă generală, cooperativele de elevi nu au personalitate juridică  și sunt supuse unei “semi înregistrări”, deoarece membrii sunt minori.

Evaluarea impactului pedagogic al cooperativelor elevilor arată că prin cadrul pe care-l crează ele permit ca elevii să “trăiescă” ideea de cooperativă, care-i marchează pentru viață, contribuind, în acelaşi tip, la dezvoltarea durabilă prin interacțiunea cu mediul local.

 

Cooperativele școlare din Franţa

 

Cooperativele școlare sunt asociații de elevi în serviciul educației civice, responsabile și solidare. Scopul cooperativelor școlare este, mai presus de toate, de a educa elevii cu privire la viitorul lor rol de cetățeni, prin integrearea în viața asociativă și asumarea unor responsabilități reale în funcție de vârsta lor.

 

Principiile generale de funcționare a cooperativele școlare sunt cele ale oricărei asociaţii : guvernanţă democratică, rigoarea și transparența deciziilor. Ele iniţiază proiecte pe care trebuie să le finanţeze, făcând apel la o serie de surse, printre care: granturi comunitare, surse din organizarea de spectacole, de târguri etc.

 

Ca entităţi cooperatiste ele sunt afiliate la Oficiul Central pentru Cooperare Școlară (OCCE), mișcare pedagogică creată în 1928, cu scopul de a dezvolta valorile și practicile cooperării în școli. OCCE are mai mult de 5 milioane de membri și include peste 51.000 de cooperative din școlile (școală, colegiu și liceu) de pe întregul teritoriu al Franţei.

 

La nivel universitar, acţionează Solidaritatea Studențească, o asociație fondată în 2002 şi care a devenit o societate cooperativă de interes colectiv în 2013. Acesta organizează și coordonează activitățile de cooperare, solidaritate și ajutor reciproc în comunitatea studențească. Este prezentă în multe universități din Franța, unde are ca scop promovarea unei economii în slujba oamenilor. Solidaritatea studențească are în prezent mai multe cooperative: Coopcampus care oferă servicii de catering, Coopcoloc care facilitează accesul la locuințe comune etc.

 

Economia socială – partener al şcolii Republicii Franceze (ESPER)

 

ESPER (Économie sociale partenaire de l’école de la République ) este o asociație creată în 2010, care reunește 46 de organizații de economie socială şi solidară active în învăţământul de toate gradele.

 

ESPER îsi propune să educe și să sensibilizeze tinerii la problematica economiei sociale, de la grădiniță până la universitate. Pentru a realiza acest lucru, asociația a încheiat două acorduri-cadru în 2013 și 2014 cu ministerele Educației naționale, Economiei sociale și solidare și al Invăţământului superior. Organizațiile membre ale ESPER și partenerii săi împărtășesc obiectivul de diversificare a predării economiei în învăţământul francez. Ele au ca ţintă comună promovarea potențialul și valorilor economiei sociale şi solidare, a oportunităților pe crele prezintă antreprenoriatul social pentru tânăra generaţie.

 

Acţiunile organizate de ESPER sunt menite să asigure economiei sociale şi solidare locul său în sistemul de învățământ, în conformitate cu”Manifestul pentru educație în economia socială și solidară” semnat în 2012.

 

Sursa :

http://www.ressourcess.fr/

www.monessalecole.fr.

Click to access WP2017-01.pdf

http://www.ressourcess.fr/

 

Adauga un comentariu