Economia socială la ordinea de zi a celui de-al V-lea Forum mondial privind dezvoltarea economică locală

Economia socială la ordinea de zi a celui de-al V-lea Forum mondial privind dezvoltarea economică locală

In luna iunie 2021, Grupul de lucru al Națiunilor Unite privind Economia socială a organizat o sesiune de lucru în cadrul celui de-al V-lea Forum mondial privind dezvoltarea economică locală, care a avut ca temă „Sistemele teritoriale integrate pentru economia socială și solidară (ESS): construirea unui cadru de analiză și planificare”. Sesiunea, organizată online cu sprijinul orașului Cordoba din Argentina,
şi-a propus explorarea legăturii dintre ESS și factorii strategici de dezvoltare a sistemelor economice locale, precum și a modalitățile de evaluare și îmbunătățire eficace a acestora.

Lucrările sunt de mare interes, mai ales prin prisma perspectivei integrate de abordare a legăturii dintre economia socială şi dezvoltarea locală. Potrivit reprezentanților Grupului de lucru al ONU, exploatarea deplină a potențialul ESS necesită integrarea demersului în procesele societale și de guvernanță în ansamblul lor. Astfel, (…) „cadrele juridice și politice favorabile la nivel național sunt condiții prealabile esențiale, dar probabil nu suficiente. Prin urmare, este esențial să se exploreze condițiile și să se promoveze strategii pentru a le integra în continuare în sistemele de dezvoltare locală”.

Participanții au scos în evidență necesitatea co-contrucţiei şi a colaborării în elaborarea unor politici publice mai favorabile incluziunii la nivel local, a  cadrelor instituționale și organizaționale, a mecanismelor de  finanțare dedicate, precum şi în gestionarea informațiilor și a datelor, în inovarea și dezvoltarea competențelor, în comunicare și marketing.

Sursa :

https://www.ilo.org/global/topics/cooperatives/news/WCMS_808929/lang–en/index.htm

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *