„Enciclopedia economiei sociale şi solidare” – o lucrare utilă tuturor actorilor economiei sociale

„Enciclopedia economiei sociale şi solidare” – o lucrare utilă tuturor actorilor economiei sociale

Enciclopedia economiei sociale şi solidare” (Encyclopedia of Social and Solidarity Economy) este o lucrare colectivă a Grupului de lucru inter-agenții al Organizației Națiunilor Unite privind economia socială şi solidară (UNTFSSE) apărutA în 2022. UNTFSSE a jucat, încă de la înfiinţare, un rol important în sensibilizarea comunităţii internaţionale cu privire la economia socială şi solidară, în reunoaşterea ecoomiei sociale ca o paradigmă alternativă de dezvoltare și ca un mijloc de  realizare a obiectivelor dezvoltării durabile.

 

Una dintre primele inițiative ale UNTFSSE a fost crearea unui “centru de cunoștințe” privind economia socială şi solidară, cu scopul de a sensibiliza publicul și de a contribui la cunoașterea acestui tip particular de economie. Enciclopedia este unul dintre rezultatele cercetării centrului onuzian de producere şi difuzare a cunoştinţelor privind economia socială şi solidară.

 

Enciclopedia publicată în acest an este un instrument esențial pentru practicieni, pentru cercetători și studenți în domeniul politicii sociale comparative, al economiei internaționale, al managementului și al sociologiei economice, dar şi pentru actorii guvernamentali însărcinaţi cu elaborarea politicilor publice în domeniu. Lucrarea a fost editată de Institutul de Cercetare al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială (UNRISD), cu sprijinul financiar al Guvernului Luxemburgului.

 

Enciclopedia dezvoltă o varietate de teme cu privire la contribuția pozitivă a economiei sociale şi solidare care pune pe primul plan oamenii și planeta și care democratizează economia și societatea. Ea constituie un instrument de educație și comunicare privind economia socială şi solidară pentru toate categoriile de public. Enciclopedia constituie, de asemenea, un sprijin pentru factorii de decizie politică care doresc să sensibilizeze și să creeze oportunități de promovare a economiei sociale şi solidare la nivel internațional, național și local.

 

Prin furnizarea de informații și de cunoștințe legitime și credibile cu privire la aspectele cheie ale economiei sociale şi solidare, Enciclopedia facilitează înţelegerea domeniului şi de către cei care nu sunt familiarizați cu acesta. Ea oferă o imagine de ansamblu a domeniului, abordând o gamă largă de subiecte, ca de exemplu: istoria economiei sociale şi solidare, teoriile de referinţă, cadrul reglementar şi instituţional al economiei sociale şi solodare, actorii şi organizaţiile de economie socială şi solidară, finanţarea economiei sociale şi solidare, guvernanţa şi parteneriatele specifice etc.

 

Encyclopedia of Social and Solidarity Economy este o lucrare cu acces liber, la adresa:

 

https://www.e-elgar.com/textbooks/yi/