Rețeaua Ingenius Net

Inițiat de Loop Operations

Co-fondatori : Universitatea “Valahia” din Târgoviște, Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Consiliul Județean Covasna, Asociația Camera de Comerț și Industrie România-Japonia, Patronatul Județean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, Asociația pentru Promovarea Economiei Cunoașterii, Asociatia Generala a Profesionistilor in Vanzari din Romania, Unic Sports

Ingenius Net 1

Despre Ingenius NET

Platforma Ingenius NET este un instrument și un cadru care permite membrilor să fie mai bine conectați și informați, dar și să se sprijine reciproc în diferite inițiative menite să dezvolte și să consolideze mediul antreprenorial local pentru a trece către o economie a cunoașterii, a specializării inteligente și a creșterii coeziunii prin glocalizare.

Promotorii platformei vor dezvolta instrumente și vor gestiona un program de dezvoltare a rețelei și de întărire a capacității administrative a acesteia, dar și a membrilor acesteia

Membrii platformei nu au un cost de apartenență, nici de utilizare a principalelor instrumente care vor fi dezvoltate, dar în timp vor putea contribui la diverse proiecte comune și vor putea adăuga resurse proprii, fie materiale, fie de know-how sau network, în cadrul rețelei pentru a contribui la dezvoltarea acesteia, dar mai ales la atingerea obiectivelor comune pe termen lung.

logos
piloni

Pilon I
Promovarea antreprenoriatului ca alternativă la piața muncii – politici de susținere a micilor antreprenori în companiile mari, pentru a crește nivelul de trai și dimensiunea + calitatea pieței locale

Pilon II
Promovarea antreprenoriatului inovativ, centrat pe valoare adăugată semnificativă și destinat unei piețe globale

Pilon III
Promovarea și susținerea cercetării și inovării și crearea mecanismelor necesare pentru transfer tehnologic către mediul antreprenorial

Pilon IV
Promovarea parteneriatului în afaceri : forme noi de parteneriat, parteneriat public-privat

Pilon V
Atragerea de investiții străine prin conceperea de proiecte durabile și de impact, pentru trecerea la smart cities

Pilon VI
Facilitarea adaptării ofertei educaționale locale la nevoile reale din piață

Pilon VII
Identificarea de noi piețe externe pentru afacerile locale, crearea de sinergii între orașe românești și străine pe criterii strategice din punct de vedere economic

Pilon VIII
Identificarea și dezvoltarea de proiecte transnaționale de importanță strategică

Pilon IX
Creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene în plan local, și creșterea impactului proiectelor implementate din fonduri europene

Pilon X
Accesarea de fonduri din toate sursele existente pe planuri de măsuri integrate, pornind de la strategiile regionale și locale, precum și de la strategiile definite de cei mai importanți stakeholderi locali

beneficii
 1. Acces facil la stakeholderi importanți din diferite categorii/industrii/regiuni
 2. Facilitarea implicării în inițiative locale sau a formulării de inițiative cu impact
 3. Acces la informații și o mai bună înțelegere a documentelor de poziție strategice
 4. Participare activă la dialog, întărirea capacității administrative a propriei organizații
 5. O mai buna înțelegere a mediului antreprenorial local și conectare mai activă la acesta
 6. Mai ușor accesibil de către alți stakeholderi, prin platforma electronică
 7. Promovare și susținere a inițiativelor proprii
 8. Networking de calitate
 9. Influență și impact în comunitate
 10. Posibilitatea de a deveni co-fondator al Ingenius Hub în plan local
 11. Posibilitatea de a participa în consorții formate pentru atragerea de fonduri europene prin programe derulate de stat, sau direct de la Comisia Europeană
 12. Posibilitatea de a promova împreună proiecte mai mari, strategice, cu participarea din start a autorităților la masa dialogului

Formalizare relațiilor în cadrul rețelei se realizează printr-un protocol standard, la care se adaugă anexe cu obiective specifice ale fiecărei organizații. Acest instrument este flexibil și adaptabil, în funcție de nevoi și oportunități.

instrumente

Platforma electronică Ingenius NET este o platformă de tip rețea, în care organizațiile membre au un profil propriu și își pot promova inițiativele, își pot exprima opinii, pot atrage suporteri pentru acțiunile proprii, pot invita la dialog, pot organiza concursuri de proiecte, după caz.

Ingenius Hub este un hub în capitală, care dorește să transfere instrumentele și experiența către alți stakeholderi care doresc să dezvolte hub-uri Ingenius în diferite orașe ale țării. Hub-ul este un instrument important în stimularea antreprenoriatului, dar și în gestionarea unei rețele, fiind un spațiu care prin definiție este efervescent, în cadrul căruia se petrec evenimente de afaceri și dezbateri și care funcționează pe principiul ‘sharing economy’, resursele fiind aduse împreună și utilizate în comun, astfel încât costurile individuale să fie reduse. Un beneficiu imediat pentru antreprenori, numeroase beneficii indirecte pentru toți cei implicați.

Evenimente ‘instituționalizate’ de networking, realizate cu ajutorul unor parteneri în rețea, care asigură un cadru permanent de întalnire și actualizare a informațiilor, de schimb de idei și susținere reciprocă.

Secretariatul Ingenius NET, care este asigurat de Ingenius Hub, are rolul de a urmări realizarea planurilor stabilite, organizarea, din punct de vedere logistic, a evenimentelor și dezbaterilor, centralizarea datelor, mijlocirea comunicării, elaborarea documentelor de poziție, actualizarea datelor, identificarea temelor de interes la ordinea zilei, diseminarea propunerilor partenerilor, etc.

Grupul de facebook Ingenius NET, pentru transmiterea de noutăți rapide și importante, pentru colectare de date și opinii, pentru schimb de informații.

Resurse financiare asigurate din fonduri europene timp de 26 de luni, pentru derularea a numeroase mese rotunde, promovarea inițiativelor și pentru susținerea secretariatului.

Dialog social ca instrument de promovare a inițiativelor, pentru care mizăm pe implicarea patronatelor, federațiilor și confederațiilor, care au nevoie de sprijin în exercitarea rolului ; în plan local, asociațiile și ONG-urile interesate pot organiza dezbateri publice, cu sprijinul autorităților competente.

abordare

Strategia rețelei Ingenius NET se fundamentează pe trei abordări cheie, având la bază preocuparea pentru democratizarea informației ca instrument esențial:

Democratizarea informației – un mecanism de informare strategică, care să permită firmelor mici să afle în timp util, să înțeleagă și să interpreteze informația, dar și să o transforme în informație cu impact pe deciziile de business este necesar pentru a creste nivelul de agilitate a firmelor românești.

GLOCALIZARE –  În accepțiunea noastră, ‘glocalizarea’ este interpretată diferit. Folosim termenul în absența altuia mai bun și care să sintetizeze mai bine o dublă mișcare pe care dorim să o susținem. Astfel, în accepțiunea noastră ‘glocalizarea’ afacerilor românești ar însemna în egală măsură:

 • Importul de produse/servicii și modele de business testate pe alte piețe și adaptarea lor la nevoile pieței românești locale sau naționale, dând loc inovării;
 • Identificarea și rafinarea unor produse/servicii/modele de business locale, axate pe elemente de identitate locală/regională/națională, dezvoltarea unor branduri puternice și ‘exportul’ acestora

INOVARE – Propunem inovarea ca prioritate ‘zero’ pentru dezvoltarea mediului antreprenorial românesc, ceea ce presupune o re-orientare a energiilor dinspre zona de inițiere a unor afaceri pe modele deja testate, către o zonă de risc ridicat, folosind toate resursele financiare accesibile din fonduri europene, dar și prin alte mecanisme.

COOPERARE 3C

Cooperarea 3C este o propunere a Ingenius Hub pentru o nouă abordare a cooperării, axată pe 3 dimensiuni ce trebuie întrunite simultan pentru ca aceasta să producă într-adevar impact și schimbare de paradigmă.

Cele 3 dimensiuni ale cooperarii 3C sunt :

COLABORARE

Colaborarea se traduce direct prin parteneriate. Avem în vedere promovarea colaborării informale pentru dezvoltare de proiecte comune, traversând 2 sau mai multe industrii, cu același scop de a dezvolta produse, servicii și abordări inovative.

CONVERGENȚA

Convergența are în vedere stabilirea de direcții clare de specializare inteligentă plecând de la Strategia Națională de Competitivitate; optarea pentru un număr limitat de direcții de specializare inteligentă în plan local și promovarea solidă a acestor direcții, atât prin comunicare, dar mai ales prin sistemul de educație, prin mijloace de finanțare și prin proiecte strategice dezvoltate în parteneriat public-privat pentru consolidarea direcțiilor alese și pentru a ‘forța’ mediul de afaceri local să își alinieze eforturile în direcții comune.

CO-CREAȚIE

Co-creația presupune punerea împreună de resurse pentru atingerea unui obiectiv de business care este egal sau proporțional benefic pentru 2 sau mai multe entități.

În același timp presupune un grad înalt de transparentizare a obiectivelor de business, asigurând tototdată protecția necesară, și deschiderea către resurse de tip ‘open’ și utilizarea acestora într-un grad mai mare și cu asumarea riscurilor de rigoare.

rolul

Hub-urile funcționale sunt spații de creație continuă și de colaborare incipientă pe toate cele 3 dimensiuni, folosind o serie de mijloace ne-costisitoare și la îndemână :

 • Să permită unor angajați, mai ales cei care se ocupă de inovare, de vânzări, de marketing, de resurse umane, să lucreze parțial din hub-uri, pentru ca aceștia să aibă contact imediat și frecvent cu tinerii antreprenori, care operează cu alte principii
 • Să participe la evenimente de networking și la workshop-uri de tip brainstorming
 • Să subcontracteze anumite componente din activitatea lor
 • Să comande servicii de la antreprenorii din hub-uri, care oferă întotdeauna un raport foarte bun preț-calitate
 • Să folosească hub-urile ca medii de testare și chiar medii prielnice pentru dezvoltare de spin-off-uri
 • Să recruteze parteneri dintre membrii hub-urilor, pentru proiecte cu un grad mai mare de risc
 • Să devină co-fondatori ai hub-urilor, să propună competiții de proiecte, să co-finanțeze și să investească în start-up-uri inovative, având o garanție mai mare a succesului, dată de programele de mentorat și incubare și de suportul pe care hub-urile îl acordă prin mentori și prin programe de formare sau chiar, în unele cazuri, de finanțare.