Invitaţii la festin – inovare în crearea de legături sociale a persoanelor în dificultate

Invitaţii la festin – inovare în crearea de legături sociale a persoanelor în dificultate

Asociația  franceză „Les Invités au Festin” (Invitaţii la festin) oferă structuri ușoare și nemedicale pentru a crea legături sociale între persoanele cu tulburări mentale și sociale și cetățeni voluntari. Structurile promovează o formă de  “cetățenie psihiatrică“, pentru a permite reintegrarea socială și profesională a participanților și pentru a schimba modul în care societatea privește tulburările psihice.

 

Creată în 1990, asociația „Les Invités au Festin” a plecat de la observația că persoanele cu tulburări psihice sunt excluse de la principalii stimuli cu efect asupra bunăstării ființelor umane (stimuli relaționali și emoționali). Structurile spitalicești specializate nu oferă, în cele mai multe cazuri, acces la activități care dezvoltă legăturile sociale dintre pacienți, şi cu atât mai puțin cu lumea exterioară. Aceste structuri nu dispun de resurse financiare și umane, care sunt în continuă scădere. În plus, nu există îngrijire alternativă pentru pacienții spitalizaţi și nici un dispozitiv pentru a promova reintegrarea lor profesională la externare sau în timpul spitalizării.

 

Asociaţia își propune, de asemenea, să schimbe viziunea societății asupra persoanelor cu tulburări psihice. Stereotipurile cu privire la aceste tulburări sunt deosebit de persistente, iar persoanele care suferă de ele sunt predispuse la discriminare sau chiar la violență.

Prin co-terapii relaționale între exclus și inclus, asociația aduce cetățenii la viața socială prin implementarea principiilor „cetăţeniei psihiatrice”: viața în comun (fraternitate), deschiderea către exterior (libertate), participare (egalitate), economie socială (solidaritate).

 

Asociația  acţionează pentru întărirea legăturilor sociale, la trei niveluri : al sănătăţii, al socialului și al cetățeniei. Activitatea este organizată sub forma unei rețele, prezentă în 16 departamente din Franța, în Belgia și  în Rwanda. Succesul reţelei se datorează implicării unei varietăţi de părți interesate: voluntari, pacienți, părinți, funcționari publici, cadre medicale etc. Lucrând pentru reintegrarea profesională a persoanelor cu tulburări psihice, membrii asociației sunt în contact permanent cu sfera profesională în care participanții evoluează sau doresc să evolueze.

 

Proiectul are un puternic impact social. În primul rând, el a generat o scădere sensibilă ă a crizelor legate de tulburările psihice ale participanților atunci când sunt adăpostiți în structurile asociației. La nivel economic, acţiunea asociaţiei generează economii prin reducerea zilelor de spitalizare, datorată  efectelor pozitive ale metodelor alternative practicate de aceasta.

 

Prin activitatea sa, asociaţia contribuie la îmbunătățirea practicilor legate de tulburările psihice, la combaterea stereotipurilor privind persoanele afectate şi la reintegrarea profesională a unora dintre acestea.

 

Sursa:

https://www.avise.org/portraits/les-invites-au-festin