Munca decentă şi economia socială şi solidară

Munca decentă şi economia socială şi solidară

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a publicat la începutul lunii aprilie 2022, Raportul privind  „Munca decentă şi economia socială şi solidară”. Cel de-al 341-lea Consiliu de administraţie al OIM din martie 2021 a decis să includă pe ordinea de zi a celei de-a 110-a sesiuni a Conferinței Internaționale a Muncii, ce urmează să aibă loc în acest an, un punct privind munca decentă și economia socială și solidară. Aceasta va fi prima discuție aprofundată privind economia socială în cadrul OIM, precum și prima dezbatere la nivel înalt din cadrul sistemului Naţiunilor Unite cu privire la potențialul de dezvoltare al acestui sector. Recentul raport va constitui documentul de bază care va alimenta discuţiile şi deciziile acestei confernţe.
Raportul este structurat în cinci capitole:
  • Capitolul 1 – conturează perimetrul economiei sociale şi solidare (ESS) în lume, detaliază elementele constitutive ale conceptului și propune o definiție ca bază pentru discuțiile viitoarei conferinţe;
  • Capitolul 2 – furnizează informaţii privind contribuția ESS la realizarea obiectivelor mondiale de dezvoltare stabilite de Agenda privind munca decentă și de Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă (Agenda 2030);
  • Capitolul 3 – analizează relația dintre membrii OIM și ESS, folosind exemple din întreaga lume;
  • Capitolul 4 – descrie activitatea OIM în domeniul ESS, cu un accent deosebit pe contextul istoric, pe programele actuale, pe politica de cooperare şi de parteneriate pentru dezvoltare;
  • Capitolul 5 – analizează pistele posibile de consolidare a contribuției ESS la munca decentă și la dezvoltarea durabilă. In acest capitol se subliniază importanța promovării unui mediu favorabil pentru ESS, se examinează legăturile dintre ESS și viitorul muncii și se propun căi pentru activitatea viitoare a OIM privind ESS.
Pornind de la acest raport, Conferinţa din acest an a OIM îşi propune, printre altele:
  • să dea o definiție universală a termenului de “economie socială și solidară”, principiilor și  valorilor asociate acesteia;
  • să evalueze contribuția ESS la munca decentă și la sprijinirea tranzițiilor cu care se confruntă oamenii de-a lungul vieții lor profesionale;
  • să ofere orientări politice statelor membre care doresc să creeze un mediu favorabil pentru ESS naționale etc.
Raportul  este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă la adresa:
https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_840707/lang–en/index.htm

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *