Noua lege privind antreprenoriatul social în Serbia

Noua lege privind antreprenoriatul social în Serbia

După aproape un deceniu de negocieri, Adunarea Națională a Serbiei a adoptat în februarie 2022 „Legea antreprenoriatului social”.  Potrivit aprecierii unor specialişti, aceasta cuprinde printre cele mai avansate soluții juridice pentru sectorul antreprenoriatului social din Europa.

Principala caracteristică a întreprinderilor sociale din Serbia o constituie crearea lor ca urmare a unor inițiative private de a oferi soluții durabile pentru dezvoltarea comunității prin inovare socială,  de a produce bunuri şi servicii inovatoare în domeniul mediului și economiei circulare, al incluziunii sociale și al dezvoltării durabile.

Potrivit acestei legi, întreprinderile sociale se caracterizează prin „asumarea unei misiuni sociale, printr-o guvernare democratică și prin obligația de a reinvesti sau de a returna profiturile comunității”. Această definiţie este foarte apropiată de cea dată întreprinderilor de economie socială de către legile cadru ale diferitelor ţări ale Uniunii Europene. ln Serbia, întreprinderile sociale oferă un sprijin durabil diferitelor grupuri vulnerabile, jucând un rol important în integrarea lor în societate.

Rezultat al muncii intense a membrilor grupului de lucru, reprezentanţi ai sectorul public, privat și civil şi al consultărilor active cu întreprinderile sociale, textul legii reprezintă una dintre cele mai avansate soluții juridice pentru sectorul antreprenoriatului social din Europa.

Legea a pus bazele cadrului reglementar de consolidare a sectorului prin programe specifice și de implementare a diferitelor forme de sprijin pentru antreprenori, întreprinderi, fundații, asociații de cetățeni sau cooperative. Legea prevede, de asemenea, înființarea unui Consiliu la nivel naţional, însărcinat cu elaborarea programului de dezvoltare sectorială şi a antreprenoriatului social.

Informaţii suplimentare la adresa:

https://www.socialeconomynews.eu/

 

 

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *