Punerea în aplicare a Recomandării OCDE privind economia socială și solidară și inovarea socială

Punerea în aplicare a Recomandării OCDE privind economia socială și solidară și inovarea socială

Pe data de 10 iunie 2022, Consiliul OCDE adopta „Recomandarea privind economia socială și solidaritatea și inovarea socială”, la propunerea Comitetului local pentru ocuparea forței de muncă și dezvoltare economică.

Aşa cum am arătat în newsletter-ul nostru din luna iulie, recomandarea promovează potențialul economiei sociale de a deschide calea către noi modele de afaceri, de a furniza anumite servicii esențiale, de a contribui la o tranziție mai echitabilă la nivel ecologic și digital, de a sprijini tinerii și de a contribui la dezvoltarea comunităților. Potrivit OCDE, economia socială a jucat un rol de lider în soluționarea problemelor urgente şi grave generate de pandemia COVID-19 şi mai recent de criza ucrainiană.

Recomandarea subliniază necesitatea elaborării unor instrumente de politică publică adaptate contextelor naționale și nivelului de dezvoltare a economiei sociale din fiecare ţară. Structurată în jurul a nouă elemente constitutive esenţiale, punerea în aplicare a acestei recomandări va permite economiei sociale să prospere și să contribuie la găsirea unor soluţii adaptate provocărilor cu care se confruntă azi umanitatea.

 

Recomandările OCDE privind promovarea unei culturi a economiei sociale, dezvoltarea unor cadre instituționale adecvate de susținere, elaborarea unor cadre de reglementare favorabile, sprijinirea accesului la finanțare, facilitarea accesului la achizițiile publice și private, consolidarea competențelor întreprinderilor sociale, încurajarea măsurării și monitorizării impactului social, sprijinirea producției de date privind economia socială, încurajarea inovării sociale se bazează pe mai mult de două decenii de activitate a OCDE în domeniul economiei sociale şi cel al antreprenoriatului.

 

Pentru a sprijini punerea în aplicare a acestei recomandări, OCDE va elabora un set de instrumente care va conține orientări detaliate cu privire la modul de transpunere a celor nouă componente ale recomandării, informații practice, precum și exemple relevante de bune practici. OCDE va continua să elaboreze analize de țară relevante, activități tematice și rapoarte de bune practici, să organizeze mese rotunde, ateliere și conferințe pentru a monitoriza activitățile şi a se asigura că recomandarea rămâne relevantă în timp.

 

Sursa:

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0472%252