Se lansează Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru economia socială

Se lansează Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru economia socială

Joi 16 decembrie 2021, Comisia Europeană va prezenta un nou plan de acțiune pentru sprijinirea economiei sociale. Prin acest plan de acțiune, Comisia Europeană dorește să propună un set coerent de măsuri pentru a crea condiții favorabile care să permită economiei sociale să-și valorifice potențialul și să contribuie la o creștere echitabilă, durabilă și favorabilă incluziunii.

 

Planul de actiune 2022-2026 este rezultatul unei ample consultari publice, în cadrul căreia cetățenii și părțile interesate au fost invitate (de la 1 martie până la 26 aprilie 2021) să-și exprime opiniile cu privire la așa-numita foaie de parcurs privind planul de acțiune. Aceasta descria obiectivele care trebuie îndeplinite, explica de ce este necesară acțiunea UE şi prezinta opțiunile de politici publice în domeniul economiei sociale.

 

Viitorul plan de acţiune se înscrie într-un lanţ de iniţiative ale UE destinate creării şi dezvoltării întreprinderilor sociale și a economiei sociale, dintre care amintim: Inițiativa din 2011 privind întreprinderile sociale (Social Business Initiative – SBI) și inițiativa din 2016 privind start-up-urile şi dezvoltarea acestora (Start-up şi Scale-up Initiative).

 

Având în vedere potențialul economiei sociale de a aborda provocările societale și de a contribui la creșterea economică, UE va contribui fără îndoilală, prin acest plan la crearea  unui ecosistem favorabil economiei sociale, susținerii, dezvoltării şi afirmării întreprinderilor din economia socială ca actori cheie ai piaței unice europeane.

Peroanele interesate se pot înscrie la actiunea de lansare a Planului de acțiune al Uniunii Europene pentru economia socială la adresa:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp

 

 

Adauga un comentariu