Surse de finanțare a economiei sociale

Surse de finanțare a economiei sociale

 

  1. Social Finance IFN SA – istituţie financiară nebancară care finanţează întreprinderile sociale

Potrivit studiilor recente privind dinamica economiei sociale în România, accesul la finanțare constituie principalul obstacol în calea dezvoltării întreprinderilor sociale. Iniţiativele unor instituţii ale sitemului bancar sau ale societăţii civile vin în întâmpinarea nevoilor reale şi urgente ale unui domeniu de activitate chemat, potrivit legii, să servească interesul general, interesele unei colectivități şi/sau interese personale nepatrimoniale.

Astfel, BCR vine în întâmpinarea sectorului economiei sociale prin intermediul Social Finance IFN SA, la care este actionar (49%) alături de  Erste Social Finance Holding GMBH (51%).

Social Finance IFN SA este o instituție financiară nebancară (IFN),care-și propune să creeze un impact pozitiv în comunitățile locale prin furnizarea unor servicii financiare accesibile şi flexibile. Prin varietatea de produse de creditare BCR Social Finance vine în întâmpinarea nevoilor antreprenorior români, mai ales cei din agricultura, din sectorul manufacturier, dar şi al celor din sectorul economiei sociale şi al organizațiilor ne-guvernamentale. Dintre produsele de creditare amintim: creditele AGRO, credite business, credite cu garanție europeană EaSI, credite pentru organizaţiile neguvernamentale, credite pentru întreprinderi sociale etc.

Aceasta instituţie finanţează în principal capitalul de lucru pentru activitatea curentă, nevoile de investiţii, nevoile de refinanţare, precum şi alte nevoi in funcţie de specificul entităţii solicitante .

In cazul întreprinderilor sociale, Social Finance IFN SA acordă credite pentru capitalul de lucru aferent activităţii curente (plată salarii, chirii, furnizori etc.), pentru investiți (achiziție și modernizare imobil, mașini, echipamente etc.) şi pentru pre/co-finanțarea proiectelor cu fonduri nerambursabile

Avantajele, respectiv constrângerile  fiecărui tip de credit şi condiţiile de creditare pot fi consultate pe site-ul:

https://www.bcr-socialfinance.ro

 

  1. AFIN-IFN SA – instituție de finanțare alternativă a sectorului de economie socială

Crearea primei instituții de finanțare alternativă AFIN-IFN SA este o inițiativă a consorțiului format din Fundația “Alături de Voi” România, FEBEA – Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative și Patria Credit IFN.

Aceasta are statutul de societate financiară nebancară, adaptat sectorului prin avantajele pe care le prezintă pentru întreprinderile sociale: este cea mai simplă formă de creditare a întreprinderilor sociale; se bazează pe un mecanism ușor de înțeles şi de administrat; este o societate pe acțiuni care permite cooptarea unui număr semnificativ de întreprinzători sociali ; este o formă de finanțare agreată de instituțiile europene.

Misiunea AFIN-IFN este de „susține antreprenorii sociali vizionari cu instrumente financiare alternative, adaptate nevoilor lor, de a ajuta întreprinderile sociale să se dezvolte şi să devină tot mai competitive, multiplicând astfel impactul pozitiv pe care îl au în comunitățile locale și asupra mediului”.

Clienții potențiali ai AFIN-IFN (întreprinderi sociale, ONG-uri, mici cooperative, proiecte social comunitare, asociații) pot beneficia de următoarele „produse”: credite, garanții, cofinanțare, consultanță, training. Capitalul de pornire este redus, 200000 Euro, dar el poate fi consolidat prin aportul acționarilor şi prin mobilizarea altor surse și parteneri. Valoarea minimă a tichetului pentru a deveni acționar în cadrul AFIN este de 1.500 lei. Primele credite vor putea fi acordate începând cu luna iulie 2022. Inițiatorii estimează acordarea a cel puțin 25 credite în primul an de activitate, pentru a se ajunge la 170 credite în al cincilea an.

Cei interesați să devină acționari ai acestei societăți financiare nebancare, o pot face la adresa:

https://www.afin.org.ro/inregistrare-actionari/

 

  1. Fondul naţional pentru finantarea antreprenoriatului social în Polonia

 

Fondul naţionala pentru antreprenoriat social (The National Fund for Social Entrepreneurship  – NFSE) este un instrument financiar conceput în cadrul programului național polonez 2007-2013, a cărui fază pilot a fost finanțată prin Fondul social european pentru capitalul uman. Programul a fost coordonat de Autoritatea de management (Ministerul Fondurilor Europene și al Politicii Regionale) și de Ministerul familiei, al politicii sociale și al muncii.  Faza pilot a fost esențială pentru consolidarea şi funcţionarea NFSE în perioada de programare 2014-2020. Dispunând de un buget de peste 37 de milioane EUR. NFSE,  acesta şi-a desfăşurat activitatea pe întreg teritoriul polonez.

Obiectivele NFSE vizează stimularea înființării întreprinderilor de economie socială, îmbunătățirea accesului acestora la finanțare prin acordarea de împrumuturi pe termen lung și la prețuri accesibile, prin promovarea şi sprijinirea acestora. Pe lângă acordarea de împrumuturi, NFSE oferă, de asemenea, servicii de dezvoltare a afacerilor destinatarilor săi finali prin intermediul Unităților de sprijin pentru economia socială.

 

Adminisitrarea acestui Fond de Fonduri este asigurată de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), însărcinată cu selectarea intermediarilor financiari, care acordă împrumuturi destinatarilor finali eligibili. Intermediarii financiari contribuie cu resurse proprii la portofoliul de împrumuturi, la un nivel  de cel puțin 15 % din suma obţinută prin FSE

Produsele financiare oferite de NFSE sunt fie împrumuturi la înființare (microcredite sub 25 000 EUR), fie împrumuturi pentru dezvoltare pentru entități mai înființate. Fiecare produs are termeni și caracteristici adaptate la stadiul de viață al destinatarilor finali respectivi. Printre avantajele oferite de NFSE se numără posibilitatea de a solicita un al doilea împrumut (odată ce primul a fost rambursat), acordarea unei perioade de grație de 6 luni și subvenţioarea ( în anumite condiţii) a dobânzilor. Instrumentul financiar oferă, de asemenea, o protecție împotriva primelor pierderi pentru portofoliile de împrumuturi, acoperind parțial riscurile intermediarilor financiari și, în consecință, permițând o mai bună informare și condiții de împrumut îmbunătățite pentru destinatarii finali.

Sursa :

Financing the social economy in Poland Updated case study April 2021

https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/financing-social-economy-poland

 

 

Adauga un comentariu