Tipuri de intreprinderi care functioneaza in economia romaneasca

Tipuri de intreprinderi care functioneaza in economia romaneasca

Tabloul economiei contemporane este dominat de existenţa unei largi varietăţi de întreprinderi (fiecare cu roluri, dimensiuni şi trăsături diferite), a căror coexistenţă conferă diversitate sistemului fiecărei economii naţionale şi face posibilă valorificarea resurselor disponibile şi manifestarea plenară a iniţiativelor private.

Astfel, se regăsesc simultan în lume întreprinderi specifice unor moduri de producţie precapitaliste şi organizaţii ale viitorului (întreprinderi digitale); întreprinderi care nu au salariaţi folosind diferite formule juridice şi organizatorice de contractare şi utilizare a forţei de muncă şi întreprinderi cu sute de mii de angajaţi; întreprinderi care nu au sediu distinct de locuinţa întreprinzătorului şi întreprinderi cu zeci de filiale în marile metropole ale lumii; întreprinderi care folosesc tehnologii rudimentare şi organizaţii de afaceri în care sistemele avansate de producţie plasează factorul uman în rolul de simplu supraveghetor al proceselor de fabricaţie etc.

Existenţa fiecărei categorii menţionate, dar şi a altora pare să răspundă unei necesităţi sociale, prin urmare, să fie utilă şi să îndeplinească anumite funcţii. Clasificarea întreprinderilor după anumite criterii este însă necesară datorită unor scopuri ce ţin de facilitarea demersurilor de analiză economică.

Cel mai frecvent, se utilizează următoarele criterii de clasificare;

  1. După forma de proprietate, se pot delimita următoarele tipuri de întreprinderi:
  • întreprinderi private (individuale, familiale sau asociative) al căror patrimoniu se află în proprietatea unei singure persoane fizice sau a mai multora care au avut iniţiativa înfiinţării organizaţiei de afaceri (asociaţii, societăţi comerciale etc.);
  • întreprinderi publice care deţin resurse ce aparţin în întregime statului sau unor administraţii publice locale. Spre deosebire de întreprinderile de stat specifice modelului economic socialist, întreprinderile publice care funcţionează în sistemul economiei de piaţă beneficiază de un nivel ridicat de autonomie, manifestă descentralizarea deciziilor şi îşi fundamentează activitatea pe criteriile eficienţei economice; – întreprinderi mixte în cadrul cărora capitalul se constituie prin participarea unor proprietari individuali (sau asociaţi) privaţi şi a diferitelor întreprinderi publice.
  1. După natura juridică, legislaţia din Romania reglementează următoarele tipuri de întreprinderi:
  2. Întreprinderi individuale – se caracterizează prin faptul că patrimoniul lor aparţine unei singure persoane sau familii care conduce activitatea şi realizează obiectul de activitate.
  3. Întreprinderi asociative (cooperativele) – sunt constituite prin liberul consimţământ al unor persoane care concentrează resursele lor economice pentru producerea, aprovizionarea şi desfacerea în comun a unor produse, acordarea de credite .
  4. Societăţi comerciale – care la rândul lor se grupează în două categorii:

– societăţi de persoane:

– societăţile în nume colectiv (SNC);

– societăţile în comandită simplă (SCS).

– societăţi de capitaluri: – societăţi în comandită pe acţiuni (SCA);

– societăţi pe acţiuni (SA);

– societăţi cu răspundere limitată (SRL).

Societatea în nume colectiv este formată din cel puţin doi asociaţi, care angajează în această afacere întregul lor patrimoniu, cu care răspund solidar şi nelimitat.

Societatea în comandită simplă cuprinde pe de o parte, comanditarii, care deţin capitalul şi care îl pun la dispoziţie contra unei cote din profit, răspunderea lor fiind doar în limita capitalului angajat, şi, pe de altă parte, comanditaţii, care asigură conducerea societăţii şi gestiunea patrimoniului fiind întreprinzătorii propriu-zişi, aceştia răspunzând pentru obligaţiile societăţii în mod solidar şi nelimitat.

Societăţile în comandită pe acţiuni sunt similare celor în comandită simplă cu excepţia faptului că aici capitalul se împarte în acţiuni subscrise şi plătite de către comanditari, iar comanditaţii poartă de asemenea răspundere solidară şi nelimitată.

Societăţile pe acţiuni constituie cea mai reprezentativă formă contemporană de societate comercială.

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *